Thủ tục khiếu nại thu hồi nhà đất được tiến hành như thế nào?

13/06/2018 08:58:34 AM - Luật hình sự

Khi được biết, bên giải phóng mặt bằng niêm yết về giá đất bồi thường cho thửa ruộng A trên đất là đất tính theo giá đất là điện tích đất công ích (đất đấu thầu) mà không phải là đất rau xanh. Trong khi đó thửa đất công ích của gia đình em là thửa đất B nằm ở vị trí D (thuộc điện tích vùng đất công ích) do UBND nhân dân cấp xã quản lý nằm xa với vị trí đường quốc lộ 1A mà nhà nước đang giải phóng mặt bằng.

Thủ tục khiếu nại thu hồi nhà đất được tiến hành như thế nào?

Từ năm 2001 trưởng thôn thống kê biểu mẫu rà soát đất công ích của từng hộ dân mà không thông qua ý kiến của gia đình em, mà tự ý điền vào biểu mẫu thửa đất A là đất công ích mà không phải thửa đất B. Cho nên gia đình em đang có sự thắc mắc về thửa đất A không biết phải làm sao cho hợp pháp. Xin luật sư hồi âm sớm nhất cho em và tư vấn một số ý kiến sắc đáng về nội dung mà em nêu ở trên.

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì có thể hiểu gia đình bạn có thửa đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, khi thực hiện quyết định thu hồi đất, Ban giải phóng mặt bằng niêm yết về giá đất bồi thường cho thửa ruộng A tính theo giá đất công ích mà không phải đất trồng rau xanh.

Theo quy định tại Điều 204 Luật đất đai 2013 thì:
“1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”.

Như vậy, trong trường hợp quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường mà người bị thu hồi có căn cứ cho rằng quyết định đó chưa đúng với thực tế đất bị thu hồi (loại đất, diện tích, vị trí…) thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (Điều 9 Luật khiếu nại 2011).

Trình tự khiếu nại được quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại 2011 như sau:
“Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

Khi giải quyết khiếu nại của gia đình bạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ do gia đình bạn cung cấp và hồ sơ địa chính được lưu trữ cũng như xác minh lại hiện trạng sử dụng đất để xác định loại đất của gia đình bạn là đất công ích hay đất trồng cây hàng năm

CÔNG TY THU HỒI NỢ THĂNG LONG

Địa chỉ: Tầng 3 ngõ 527/6 Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

             Số 7 Hoàng Minh Giám ,Thanh Xuân ,Hà Nội
Tel: 0247.306.3444
Hotline: 0981.750.570 | 0946.750.570
Emai: hotrothuhoinothanglong@gmail.com

Bài viết khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Đăng ký tư vấn

  HOTLINE HỖ TRỢ

  Xem nhiều nhất

Thu hồi nợ cái nhân
3124  12/06/2018 16:44:59 PM 
Thu hồi nợ khó đòi
1432  13/06/2018 08:29:06 AM 
Thu hồi nợ doanh nghiệp
571  13/06/2018 08:27:26 AM 
Thu hồi nợ cửa hàng
561  12/06/2018 17:08:07 PM 
Thu hồi nợ công ty
420  12/06/2018 17:05:39 PM 
Thu hồi nợ tổ chức
328  13/06/2018 08:32:13 AM 
0981750570