Thủ tục khởi kiện thu hồi nợ khó đòi bao gồm những gì?
Thủ tục khởi kiện thu hồi nợ khó đòi bao gồm những gì?
 13/06/2018 09:02:35 AM    864

Xử lý, thu hồi nợ khó đòi luôn là bài toán khó của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ trước đến nay. Đây là công việc rất khó khăn và nhạy cảm, đòi hỏi người đi thu nợ phải nắm rõ các vấn đề pháp lý như thủ tục khởi kiện, hồ sơ khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

Thủ tục khiếu nại thu hồi nhà đất được tiến hành như thế nào?
Thủ tục khiếu nại thu hồi nhà đất được tiến hành như thế nào?
 13/06/2018 08:58:34 AM    160

Khi được biết, bên giải phóng mặt bằng niêm yết về giá đất bồi thường cho thửa ruộng A trên đất là đất tính theo giá đất là điện tích đất công ích (đất đấu thầu) mà không phải là đất rau xanh. Trong khi đó thửa đất công ích của gia đình em là thửa đất B nằm ở vị trí D (thuộc điện tích vùng đất công ích) do UBND nhân dân cấp xã quản lý nằm xa với vị trí đường quốc lộ 1A mà nhà nước đang giải phóng mặt bằng.

  Hỗ trợ trực tuyến

  Đăng ký tư vấn

  HOTLINE HỖ TRỢ

  Xem nhiều nhất

Thu hồi nợ cái nhân
3124  12/06/2018 16:44:59 PM 
Thu hồi nợ khó đòi
1433  13/06/2018 08:29:06 AM 
Thu hồi nợ doanh nghiệp
572  13/06/2018 08:27:26 AM 
Thu hồi nợ cửa hàng
561  12/06/2018 17:08:07 PM 
Thu hồi nợ công ty
420  12/06/2018 17:05:39 PM 
Thu hồi nợ tổ chức
328  13/06/2018 08:32:13 AM 
0981750570