Quy trình gia hạn, cấp mới giấy phép xây dựng

13/06/2018 08:54:01 AM - Luật hành chính

Trước khi khởi công xây dựng công trình, cá nhân hoặc tổ chức phải xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp giấy phép xây dựng hết hiệu lực hoặc bị mất, bị nhàu nát trước khi thi công công trình. Do đó, phải gia hạn hoặc xin cấp lại giấy phép xây dựng.

Luật xây dựng năm 2014 quy định trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng

+ Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

+ Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

– Cá nhân, tổ chức được cấp lại giấy phép xây dựng trong những trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

– Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng là cơ quan đã ra quyết định cho công trình đó được xây dựng trước đó.

Bài viết khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Đăng ký tư vấn

  HOTLINE HỖ TRỢ

  Xem nhiều nhất

Thu hồi nợ cái nhân
3124  12/06/2018 16:44:59 PM 
Thu hồi nợ khó đòi
1433  13/06/2018 08:29:06 AM 
Thu hồi nợ doanh nghiệp
572  13/06/2018 08:27:26 AM 
Thu hồi nợ cửa hàng
561  12/06/2018 17:08:07 PM 
Thu hồi nợ công ty
420  12/06/2018 17:05:39 PM 
Thu hồi nợ tổ chức
328  13/06/2018 08:32:13 AM 
0981750570